Bon en Bourbonnais

dinsdag, februari 20, 2007

Februari 2007

Nog steeds in afwachting.....

Geen (goed) nieuws, is geen nieuws.
Helaas is de mondeling door ons gestelde deadline van 13 februari j.l. verlopen.
Oorzaak: de door de stiefkinderen van mw. de verkoopster te tekenen akte voor successie is weliswaar getekend( volgens hun notaris), maar nog niet ontvangen door onze franse notaris. Te laat dus! Ook stonden er nog 3 punten ter discussie open die wij beslist geaccepteerd willen zien.
Ook deze zijn door mw. de verkoopster niet aangepakt en opgelost.
Dan worden we wakker , die 13e februari, behoorlijk chagerijnig want die dag zouden we in LDF moeten zijn om te tekenen en de sleutel te ontvangen.
Overleg gehad met onze adviseurs hier in NL, zij doen erg hun best en hebben het voortouw genomen het proces in ieder geval op gang te houden.
Om alles juridisch goed op de rails te hebben, nu schriftelijk bezwaar gemaakt en Mw. de verkoopster in gebreke gesteld( dossier van zo'n 10cm) in een schrijven aan de franse notaris, die op zijn beurt alles in een aangetekend schrijven aan het adres van Mw. de verkoopster laat bezorgen.
En toen was het stil..................
We zijn nu dinsdag 20 februari en nog geen reaktie binnen.
Onze laatste hoop is de uiterste, laatste, ultieme datum van 8 maart a.s. , alleen kan er dan getekend worden als aan alle overige voorwaarden voldaan zijn door de verkopende partij.

We hopen dat de post van de notaris in Frankrijk de toon zet, mw. hierdoor van haar plichten als verkoopster en haar in gebreke stelling tot nu toe doordrongen is en nu eens eindelijk (èn snel!!) overgaat tot AKTIE!!!!!

We zouden het zo leuk vinden hier niet alleen tekst, maar ook foto's van ons nieuwe huis in Frankrijk te kunnen plaatsen.
Tot zover.

Labels: