Bon en Bourbonnais

zaterdag, februari 24, 2007

februari 2007

Teleurstellend!

Nadat er donderdag 22 februari nog steeds geen post op de deurmat lag, maar weer eens contact opgenomen.
Onze adviseurs roken ook onraad en hadden mw. de verkoopster zèlf maar gebeld, haar telefonisch in gebreke gesteld en haar geadviseerd ten spoedigste contact op te nemen met haar adviseur, mocht het haar nu nòg niet duidelijk zijn wat te doen!! .............ppppppppffffffffff......!!

Toen de notaris in Frankrijk gebeld, daar te horen gekregen dat de 2 clercs die het dossier onder handen hebben deze week vrij zijn en nog nul hebben gedaan!!!...GGGGGRRRRR #*&%@*!!!!!
Dus dat was wachten op post die nooit zou komen, de aangetekende stukken zijn nooit verzonden! De notaris zelf gaat de nieuwe capricornes-onderzoek aansturen, hopen er het beste van.....

Om het maar plat te zeggen.....je broek zakt ervan af.... zoveel knulligheid....!!!

Er is gezegd wat er gezegd moest worden, nu maar weer afwachten of het tot enig resultaat zal leiden.

Om de datum van 8 maart te kunnen realiseren, moeten wij woensdag a.s.(1 week voor 8/3) de décompte( laatste afrekening van de fr. notaris) in huis hebben.
Wij zijn somber en zien aankomen dat ook deze datum weer niet gaat lukken...... omdat
1) het capricorne onderzoek nooit zo snel afgerond kan zijn. 2) wij betwijfelen of uit Belgie de voorwaarden worden geaccepteerd en daarop adequaat zal worden gereageerd.

Het ziet er dus niet best uit.....
Alvast maar een oproep geplaatst voor een huurwoning op de site van- hart van frankrijk-.
We moeten wat, kunnen nu toch niet veel langer bij onze kinderen op de lip blijven zitten. Het duurt allemaal veeeeeeeel te lang! We moeten nu ècht verhuizen, de kinderen hebben ook recht op hun eigen leven en wij verlangen ook erg naar een eigen plek!

Labels:

dinsdag, februari 20, 2007

Februari 2007

Nog steeds in afwachting.....

Geen (goed) nieuws, is geen nieuws.
Helaas is de mondeling door ons gestelde deadline van 13 februari j.l. verlopen.
Oorzaak: de door de stiefkinderen van mw. de verkoopster te tekenen akte voor successie is weliswaar getekend( volgens hun notaris), maar nog niet ontvangen door onze franse notaris. Te laat dus! Ook stonden er nog 3 punten ter discussie open die wij beslist geaccepteerd willen zien.
Ook deze zijn door mw. de verkoopster niet aangepakt en opgelost.
Dan worden we wakker , die 13e februari, behoorlijk chagerijnig want die dag zouden we in LDF moeten zijn om te tekenen en de sleutel te ontvangen.
Overleg gehad met onze adviseurs hier in NL, zij doen erg hun best en hebben het voortouw genomen het proces in ieder geval op gang te houden.
Om alles juridisch goed op de rails te hebben, nu schriftelijk bezwaar gemaakt en Mw. de verkoopster in gebreke gesteld( dossier van zo'n 10cm) in een schrijven aan de franse notaris, die op zijn beurt alles in een aangetekend schrijven aan het adres van Mw. de verkoopster laat bezorgen.
En toen was het stil..................
We zijn nu dinsdag 20 februari en nog geen reaktie binnen.
Onze laatste hoop is de uiterste, laatste, ultieme datum van 8 maart a.s. , alleen kan er dan getekend worden als aan alle overige voorwaarden voldaan zijn door de verkopende partij.

We hopen dat de post van de notaris in Frankrijk de toon zet, mw. hierdoor van haar plichten als verkoopster en haar in gebreke stelling tot nu toe doordrongen is en nu eens eindelijk (èn snel!!) overgaat tot AKTIE!!!!!

We zouden het zo leuk vinden hier niet alleen tekst, maar ook foto's van ons nieuwe huis in Frankrijk te kunnen plaatsen.
Tot zover.

Labels: